Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie


PROJEKTY KONTAKT
PROJEKT

Szlak plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich


Zadanie obejmuje stworzenie szlaku kulturowego plenerowych rzeźb i instalacji artystycznych znajdujących się na terenie Nowej Huty, rozumianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną: część badawcza (kwerenda, mapowanie - identyfikacja zasobu, opis historyczny i artystyczny poszczególnych dzieł wraz z kontekstem), część koncepcyjna (wytyczenie szlaku oraz przygotowanie materiałów) oraz część animacyjna (wystawa fotograficzna z wernisażem, trzy spacery szlakiem rzeźb). Wydany zostanie dwujęzyczny (wersja polska i angielska) przewodnik w formie folderu, dostępny w wersji drukowanej i elektronicznej, a powstałe materiały stanowić mogą bazę do dalszych opracowań i działań prowadzonych przez Miasto Kraków lub inne podmioty (np. stworzenie aplikacji mobilnej lub rozbudowanie istniejącej aplikacji miejskiej).
Realizacja: czerwiec – grudzień 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa www.krakow.pl
Projekt objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
http://erdk2018.pl/pl/kalendarium/szlak-plenerowych-rzezb-i-instalacji-nowohuckich

WYDARZENIA:

07.07.2018 r. godz. 10:00
Wstęp wolny
Zbiórka: Ośrodek Kultury im. Norwida, os. Górali 5
Informacje: Barbara Solecka, e-mail: b.solecka@okn.edu.pl
SZTUKA W PLENERZE. Spacer szlakiem rzeźb i instalacji nowohuckich - trasa zachodnia (os. Górali, Planty Bieńczyckie, Park Wiśniowy Sad, os Zgody, Park Ratuszowy).
Spacer poprowadzi Monika Kozioł – pasjonatka sztuki na co dzień kierownik działu zbiorów, kurator w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.
Mijamy te rzeźby codziennie i szczerze mówiąc nie mamy pojęcia, jaka jest ich historia. Chcesz się coś więcej dowiedzieć – zapraszamy – opowiemy ich historię...

25.08.2018 r. godz. 10:00
Wstęp wolny
Zbiórka: Zalew Nowohucki (skrzyżowanie Alei Solidarności i ul. Bulwarowej)
Informacje: Barbara Solecka, e-mail: b.solecka@okn.edu.pl
SZTUKA W PLENERZE. Spacer szlakiem rzeźb i instalacji nowohuckich - trasa wschodnia (Zalew Nowohucki, os. Willowe, os. Na Skarpie).
Spacer poprowadzi Monika Kozioł – pasjonatka sztuki na co dzień kierownik działu zbiorów, kurator w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.

9.09.2018 r. godz. 10:00
Wstęp wolny
Zbiórka: przy skrzyżowaniu ulic Piasta Kołodzieja, F. Kleeberga i Kruszwickiej (od strony os. Piastów 3)
Informacje: Joanna Kornas, tel. 12 648 08 86
SZTUKA W PLENERZE. Spacer szlakiem rzeźb i instalacji nowohuckich - trasa mistrzejowicka (osiedla Piastów, Bohaterów Września, Złotego Wieku, Tysiąclecia).
Spacer poprowadzi Monika Kozioł – pasjonatka sztuki na co dzień kierownik działu zbiorów, kurator w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.

Organizatorzy:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida