Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie


PROJEKTY KONTAKT
PROJEKT

Szlak plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich


Zadanie obejmuje stworzenie szlaku kulturowego plenerowych rzeźb i instalacji artystycznych znajdujących się na terenie Nowej Huty, rozumianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną: część badawcza (kwerenda, mapowanie - identyfikacja zasobu, opis historyczny i artystyczny poszczególnych dzieł wraz z kontekstem), część koncepcyjna (wytyczenie szlaku oraz przygotowanie materiałów) oraz część animacyjna (wystawa fotograficzna z wernisażem, trzy spacery szlakiem rzeźb). Wydany zostanie dwujęzyczny (wersja polska i angielska) przewodnik w formie folderu, dostępny w wersji drukowanej i elektronicznej, a powstałe materiały stanowić mogą bazę do dalszych opracowań i działań prowadzonych przez Miasto Kraków lub inne podmioty (np. stworzenie aplikacji mobilnej lub rozbudowanie istniejącej aplikacji miejskiej).
Realizacja: czerwiec – grudzień 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa www.krakow.pl
Projekt objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
http://erdk2018.pl/pl/kalendarium/szlak-plenerowych-rzezb-i-instalacji-nowohuckich


PRZEWODNIKI

PRZEWODNIK PDF W WERSJI POLSKIEJ

PRZEWODNIK PDF W WERSJI ANGIELSKIEJ


WYDARZENIA

9.11.2018 r. godz. 18:00
Galeria Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Górali 5. Kraków
Szlak plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich – wernisaż wystawy grafik, projektów i rzeźb Krzysztofa Piły i Joanny Styrylskiej - Gałażyn
Promocja folderu - przewodnika po szlaku.
Wystawa czynna od 9.11 – 3.12.2018 r.

Wystawa jest podsumowaniem projektu dotyczącego opracowania i realizacji folderu - przewodnika po szlaku plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich. Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Krakowa.
Na wystawie zobaczymy fotografie Krzysztofa Piły, Magdaleny Lis, grafiki Joanny Styrylskiej Gałażyn, oraz projekt graficzny przygotowany przez Delikatesy Projektowe. Oprócz wystawy prac ścisłe związanych z realizacja projektu prezentujemy również nowohuckie rzeźby plenerowe wydrukowane w technologii druku 3D przez Artura Piechuta z firmy Zadar.pl. https://web.facebook.com/3DNowaHuta/
Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
Organizatorzy: Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie, Ośrodek Kultury im. Norwida


07.07.2018 r. godz. 10:00
Wstęp wolny
Zbiórka: Ośrodek Kultury im. Norwida, os. Górali 5
Informacje: Barbara Solecka, e-mail: b.solecka@okn.edu.pl
SZTUKA W PLENERZE. Spacer szlakiem rzeźb i instalacji nowohuckich - trasa zachodnia (os. Górali, Planty Bieńczyckie, Park Wiśniowy Sad, os Zgody, Park Ratuszowy).
Spacer poprowadzi Monika Kozioł – pasjonatka sztuki na co dzień kierownik działu zbiorów, kurator w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.
Mijamy te rzeźby codziennie i szczerze mówiąc nie mamy pojęcia, jaka jest ich historia. Chcesz się coś więcej dowiedzieć – zapraszamy – opowiemy ich historię...


25.08.2018 r. godz. 10:00
Wstęp wolny
Zbiórka: Zalew Nowohucki (skrzyżowanie Alei Solidarności i ul. Bulwarowej)
Informacje: Barbara Solecka, e-mail: b.solecka@okn.edu.pl
SZTUKA W PLENERZE. Spacer szlakiem rzeźb i instalacji nowohuckich - trasa wschodnia (Zalew Nowohucki, os. Willowe, os. Na Skarpie).
Spacer poprowadzi Monika Kozioł – pasjonatka sztuki na co dzień kierownik działu zbiorów, kurator w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.


9.09.2018 r. godz. 10:00
Wstęp wolny
Zbiórka: przy skrzyżowaniu ulic Piasta Kołodzieja, F. Kleeberga i Kruszwickiej (od strony os. Piastów 3)
Informacje: Joanna Kornas, tel. 12 648 08 86
SZTUKA W PLENERZE. Spacer szlakiem rzeźb i instalacji nowohuckich - trasa mistrzejowicka (osiedla Piastów, Bohaterów Września, Złotego Wieku, Tysiąclecia).
Spacer poprowadzi Monika Kozioł – pasjonatka sztuki na co dzień kierownik działu zbiorów, kurator w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.

Organizatorzy:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida